New hard coal-mining projects in the Russian Federation
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(3):131-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Russian Federation is an important global producer and exporter of coal. According to its Long-term Program, coal will continue to be one of the most important raw materials in the Russian economy. According to this Program, coal production in 2030 will amount to 430 million tons (in comparison with basis year 2010, production will increase by 33%), and hard coal exports to 125 million tons (an increase of 46% from basis year 2010). This paper provides an overview of the situation in light of the foreseen numbers of new Russian hard coal-mining projects. Just as with other coal producers and coal exporters worldwide, Russian attention is also concentrated on Asian markets. As a result of this global orientation, new coal-mining projects are being planned in the Russian Far East. The Long-term Programof Russian coal development until 2030 is concentrated in part on development of the two most promising coal deposits: the Elginskoye coal deposit in the Republic of Yakutia and the Elegetskoye coal deposit in the Republic of Tuva. This Program also assumes new coal-mining areas in the Komi Republic, the Rostovskaya Oblast, the Kemerovskaya Oblast, the Irkutskaya Oblast, the Sakhalinskaya Oblast, the Khabarovsky Krai, the Zabaykalsky Krai, and the Khanty-Mansik Autonomous Okrug. New coal-mining projects are planned in ten federal subjects in Russia. For each case of hard coal mining project, this paper describes the following: the coal deposit, the kind of exploitation, additional investments (for example construction of processing plant, new railway line, development of infrastructure at sea ports, etc.), numbers of new jobs, and capital spending. The Long-term Program supposes 37 new investments, with 16 of them planned in the Kemerovskaya Oblast where several new coal mines will be constructed, both coking and steam coal, seven new processing plants, two power facilities (500 MW and 40 MW), 30 km of railway lines, and a new raw coal stockyard.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowe inwestycje w rosyjskim górnictwie węgla kamiennego
Federacja Rosyjska, węgiel kamienny, kopalnia, nowa inwestycja, elektrownia
Federacja Rosyjska znajduje się w ścisłej czołówce wśród światowych producentów i eksporterów węgla. Zgodnie z jej długoterminową polityką, węgiel nadal będzie odgrywał istotną rolę w gospodarce tego kraju. Według tych planów, w roku 2030 produkcja węgla ma osiągnąć poziom 430 mln ton (w stosunku do bazowego roku 2010 ma wzrosnąć o 33%), a eksport węgla kamiennego ma wynieść 125 mln ton (względem 2010 r. wzrost o 46%). Ze względu na przewidywany szereg nowych inwestycji w rosyjskim górnictwie węgla, niniejszy artykuł poświęcono ich omówieniu. Podobnie, jak i inni światowi producenci i eksporterzy węgla, Rosja skupia się zwłaszcza na odbiorcach azjatyckich. Skutkuje to tym, że większość nowych inwestycji w górnictwie węgla planowana jest na Dalekim Wschodzie. Długoterminowy program rozwoju górnictwa węgla w Rosji nie tylko koncentruje się na zagospodarowaniu dwóch najbardziej perspektywicznych złóż węgla: Elginskoje (Republika Jakucji) oraz położonego w Republice Tuwy – złoża Elegetskoje. Zakłada on również budowę nowych centrów wydobywczych węgla w złożach położonych w Republikach: Komi, Tuwy i Jakucji, Obwodach: Rostowskim, Kemerowskim, Irkuckim i Sachalińskim, w Chabarowskim i Zabajkalskim Kraju oraz w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym. W sumie nowe inwestycje planowane są w dziesięciu jednostkach administracyjnych Rosji. W przypadku każdej inwestycji omówiono: w jakim złożu będzie prowadzona eksploatacja węgla, zastosowany sposób eksploatacji, dodatkowe inwestycje (na przykład: budowa zakładu przeróbczego, budowa elektrowni, linii kolejowej, rozbudowa morskiej infrastruktury transportowej itp.), a także liczbę nowych miejsc pracy oraz kwotę planowanych nakładów inwestycyjnych. Łącznie długoterminowy program przewiduje 37 projektów, z których aż 16 będzie realizowanych w Obwodzie Kemerowskim. W efekcie – mają tam powstać nowe kopalnie węgla koksowego i energetycznego, siedem nowych zakładów wzbogacania węgla, dwie elektrownie (o mocy 500 MW i 40 MW), 30 km linii kolejowych oraz nowe składowisko węgla surowego.
 
REFERENCES (55)
1.
Artemiev I., Haney M., 2002 – The Privatization of the Russian Coal Industry. Policies and Processes in the Transformation of a Major Industry s. 28 (http://www-wds.worldbank.org/s...) dostęp dnia: 29.05.2013.
 
2.
Chmielniak i in. 2012 – Chmielniak T., Ściążko M., Sobolewski A., Tomaszewski G., Popowicz J., 2012 – Zgazowanie węgla przy zastosowaniu CO2 sposobem na poprawę wskaźników emisyjnych i efektywności procesu. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 125–138.
 
3.
Chramow D.G., (red.), 2011 – O sostojanii i ispolzowanii minieralno-syriewych riesursow Rossijskoj Fiedieracji w 2010 godu. Ministierstwo Prirodnych Riesursow i Ekologii Rossijskoj Fiedieracji. Gossudarstwiennyj dokład. Moskwa, ss. 418.
 
4.
Freiwald P., Szlugaj J., 2003 – Aspekty ochrony środowiska przyrodniczego związane z likwidacją górnictwa siarki w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 19, z. 3, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 69–90.
 
5.
Grudziński Z., 2013a – Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 5–24.
 
6.
Grudziński Z., 2013b – Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), vol. 15, s. 2249–2266.
 
7.
Klojzy-Karczmarczyk B., 2003 – Zastosowanie odpadów energetycznych w organizowaniu transportu zanieczyszczeń ze składowisk odpadów górniczych. Studia, Rozprawy, Monografie nr 117, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss.113.
 
8.
Klojzy-Karczmarczyk i in. 2012 – Klojzy-Karczmarczyk B., Kurek T., Mazurek J., 2012 – Emisja zanieczyszczeń pyłowych na etapie eksploatacji oraz zamykania składowiska odpadów poflotacyjnych kopalni rudy Zn-Pb „Trzebionka”. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), vol. 14, s. 844–855.
 
9.
Kożuchowskij I.S., 2013 – Pierspiektiwy razwitija ugolnoj energetki Rossii. Istocznik: Eniergietik Nr 1 (http://www.e-apbe.ru/media_abo...; dostęp dnia: 29.05.2013).
 
10.
Lorenz U., Grudziński Z., 2009 – Międzynarodowe rynki węgla energetycznego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 156, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 101.
 
11.
Olkuski T., 2013a – Sposoby poprawy negatywnego skutku oddziaływania węgla na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie alternatywnych metod jego wykorzystania. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), vol. 15, s. 1474–1488.
 
12.
Olkuski T., 2013b – Ocena wystarczalności krajowych zasobów węgla kamiennego energetycznego w świetle perspektyw jego użytkowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 25–38.
 
13.
Olkuski T., 2013c – Analiza trendów wydobycia węgla energetycznego u czołowych producentów w świecie oraz w Polsce. Polityka Energetyczna t.16, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 53–65.
 
14.
Ozga-Blaschke U., 2010a – Światowy rynek węgla koksowego – stan obecny i perspektywy rozwoju. Przegląd Górniczy nr 11, Wyd. ZG SITG, Katowice, s. 24–31.
 
15.
Ozga-Blaschke U., 2010b – Gospodarka węglem koksowym. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 69.
 
16.
Ozga-Blaschke U., 2012 – Rozwój rynku węgli koksowych na tle sytuacji gospodarczej w świecie. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 255–267.
 
17.
Poros M., Sobczyk W., 2013 – Rewitalizacja terenu pogórniczego po kopalni surowców skalnych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Annual Set The Environment Protection vol. 15, (Rocznik Ochrona Środowiska), s. 2369–2380.
 
18.
Samimi Namin F., Shahriar K., Bascetin A., 2011 – Environmental impact assessment of mining activities. A new approach for mining methods selection. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 113–143.
 
19.
Stala-Szlugaj K., 2012 – Polish imports of steam coal from the East (CIS) in the years 1990–2011. Studia, Rozprawy, Monografie nr 179, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 92.
 
20.
Strugała A., Czaplicka-Kolarz K., Ściążko M., 2011 – Projekty nowych technologii zgazowania węgla powstające w ramach Programu Strategicznego NCBiR. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 375–390.
 
21.
Tarazanow I., 2007 – Itogi raboty ugolnoj promyszliennosti Rossii za 2006 god., Wyd. Ministierstwa Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji, Magazin Ugol nr 3, s. 23–29.
 
22.
Tarazanow I., 2008 – Itogi raboty ugolnoj promyszliennosti Rossii za 2007 god., Wyd. Ministierstwa Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji, Magazin Ugol nr 3, s. 39–46.
 
23.
Tarazanow I., 2009 – Itogi raboty ugolnoj promyszliennosti Rossii za 2008 god. Wyd. Ministierstwa Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji, Magazin Ugol nr 3, s. 45–52.
 
24.
Tarazanov I., 2010 – Itogi raboty ugolnoj promyszliennosti Rossii za 2009 god. Wyd. Ministierstwa Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji, Magazin Ugol nr 3, s. 34–42.
 
25.
Tarazanow I., 2011 – Itogi raboty ugolnoj promyszliennosti Rossii za 2010 god. Wyd. Ministierstwa Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji, Magazin Ugol nr 3, s. 37–45.
 
26.
Tarazanov I., 2012 – Analytical Revue Russian Coal Industry.Wyd.Ministry of Energy of Russian Federation, Ugol Magazine Special: Russian Coal Industry – Minexpo 2012, s. 3–13.
 
27.
Tarazanow I., 2013 – Itogi raboty ugolnoj promyszliennosti Rossii za 2012. Wyd. Ministierstwa Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji, Magazin Ugol nr 3, s. 78–91.
 
28.
Yakubov A., 2006 – Russia’s Coal Producers: The Search For Quality. Oprac. Centre Invest Group (marzec 2006).
 
29.
BP Statistical Review of World Energy, June 2012 (www.bp.com).
 
30.
Coal Information 2012 with 2011 data. Wyd. International Energy Agency, Paryż.
 
31.
Statystyka elektroenergetyki polskiej 2010. Wyd. Agencji Rynku Energii, Warszawa 2011, ss. 176.
 
32.
VDKI, 2009 – Annual report 2009. Facts and Trends 2008/2009, Verein der Kohlenimporteure e.V., Hamburg, s. 125.
 
33.
Dołgosrocznaja programma razwitija ugolnoj promyszliennosti Rossii na pieriod do 2030 goda. Rasporiażenije Prawitielstwa Rossijksij Fiedieracji ot 24 janwarja 2012 g. Nr 14-r wraz z 8 załącznikami.
 
34.
Ministierstwo promyszliennosti i Enegietyki Zabajkalskogo Kraja (www.minprom-zab.ru).
 
35.
OAO Urgaugol nie namierien sokroszczat objemy pieriewozki uglja po żelieznoj dorogie b swjazi c wwodom w ekspłuataciju nowoj obogatielnoj fabriki. (http://alltransnews.ru/news/de...) dostęp dnia: 18.03.2013 r.
 
36.
Rostowskaja Ugolnaja Kompania uwielicziła stoimost stroitelstwa szachty w 1,5 raza. (http://www.deloru.ru/news/5742...) (informacja dostępna z dnia: 17.04.2013).
 
37.
Ugolnaja promyszliennost – Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej (http://minenergo.gov.ru/activi...).
 
38.
Inwesticionnyj Portał Chanty-Mansijskogo Abtomnogo Okruga – Jugry (http://investugra.ru).
 
39.
Argus Russian Coal – vol. VII Issue No 19 (http://www.argusmedia.com/Coal..., informacja dostępna z dnia: 17.04.2013).
 
40.
GOST 25543-88 – Ugli buryje, kamiennyje i antracity. Kłassifikacja po gienieticzeskim i tiechnołogiczeskim paramietram.
 
41.
Resources and Energy Quarterly. March 2012, BREE – Bureau of Resources and Energy Economics, s. 182 (http://www.bree.gov.au/documen..., dostęp dnia: 28.05.2013).
 
42.
Resources and Energy Quarterly. March 2013, BREE – Bureau of Resources and Energy Economics, s. 190 (http://www.bree.gov.au/documen..., dostęp dnia: 28.05.2013).
 
43.
Evraz Group (www.evraz.com).
 
44.
EwroSibEnergo (www.eurosib.ru).
 
45.
Karakan Invest (www.karakan-invest.ru).
 
46.
Kuzbassrazrezugol (www.kru.ru).
 
47.
Meczel (www.mechelmining.ru).
 
48.
Nowolipeckij Metaluriczeskij Kombinat (www.nmlk.com).
 
49.
Promyszlienno-Metalurgiczeskij Holding (www.metholding.ru).
 
50.
Sachalinugol (www.mcsu.ru).
 
51.
Severstal-resurs (www.severstal.com).
 
52.
SUEK (www.suek.ru).
 
53.
Ugol Kuzbasa (www.uk24.ru).
 
54.
www.eastforum.ru/smi/projects (dostęp dnia: 17.04.2013).
 
55.
www.sy-corp.ru/102/109.htm (dostęp dnia: 17.04.2013).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top