Polish hydrocarbon deposits usable for underground CO2 storage
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):111-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of studies on posssibilities to use hydrocarbon (oil and gas) deposits as underground sites for storage of CO2 in Poland. The analyses covered 337 oil and gas deposits from the areas of the Polish Lowlands and Carpathian Mountains and their foreland to show that geological conditions prevailing over vast areas in Poland are favorable for CO2 storage in oil and gas deposits. However, only a few of these deposts are found to be suitable for this purpose when their exploitation ends. Two such oil deposits and 10 gas deposits have been selected. Extractable original reserves of the deposits recognized as suitable for underground CO2 storage are estimated at about 47,116,400 tonnes of oil and 189,034 million cu. m of gas, which equals 46% and 56% of extractable original reserves of oil and gas, respectively. The distance between a source of CO2 emissions and a potential underground storage site is shown to be one of the criteria which will bear a decisive influence on the order in which the sites are selected for use as underground CO2 storage sites.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Złoża węglowodorów w Polsce do składowania CO2
podziemne składowanie CO2, złoże, ropa naftowa, gaz ziemny, Polska
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania złóż węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego) w Polsce do podziemnego składowania CO2. Przeanalizowano dane dotyczące 337 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego z obszaru Niżu Polskiego, Przedgórza Karpat i Karpat. Stwierdzono, że w Polsce istnieją uwarunkowania geologiczne dla podziemnego składowania CO2 w złożach ropy naftowej i gazu ziemnego. Tylko nieliczne z nich mogą być rozważane dla podziemnego składowania dwutlenku węgla, po ich sczerpaniu. Wytypowano 2 złoża ropy naftowej i 10 złóż gazu ziemnego. Pierwotne zasoby wydobywane w wytypowanych do podziemnego składowania złóż wynoszą około 47 116,4 tys. ton dla ropy naftowej i 189 034 mln m3 dla gazu ziemnego, co stanowi odpowiednio 46% wydobywanych zasobów pierwotnych ropy naftowej i 56% wydobywanych zasobów pierwotnych gazu ziemnego. Podkreślono, że odległość złoża od emitenta CO2 będzie istotnym kryterium, które zadecyduje o kolejności wyboru złoża do podziemnego zatłaczania tego gazu.
 
REFERENCES (9)
1.
Annual Report of Mineral Reserves/Resources and Groundwater Resources in Poland 31.12.2004. Warsaw, PGI, 2005 (in Polish).
 
2.
Karnkowski P., 1999 - Oil and gas deposits in Poland. Krakow, Geosynoptic Society GEOS, W. Górecki (ed.).
 
3.
Karnkowski P., 2004 - Historical review of oil and gas discoveries in Poland. Przegląd Geologiczny, 52/2, s. 120-128 (in Polish).
 
4.
Karnkowski P., 2006 - Oil provinces in Poland: current results and prospecting perspectives. Przegląd Geologiczny, 54/8, s. 657-658 (in Polish).
 
5.
Possibilities of underground storage of carbon dioxide in deep geological structures (oil and gas reservoirs, aquifers) in Poland. Ed. Tarkowski R., Krakow, MEERI PAS Press, 2005a (in Polish).
 
6.
Tarkowski R., 2005 - Industrial sources of CO2 emissions in Poland in the light of underground storage possibilities. Comptes Rendus Geoscience, 337/9, s. 799-805.
 
7.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2005 - Geological structures (aquifers and hydrocarbon reservoirs) suitable for underground CO2 storage in Poland. In: Ed. R. Tarkowski, Possibilities of underground storage of carbon dioxide in deep geological structures (oil and gas reservoirs, aquifers) in Poland, Krakow, MEERI PAS Press, s. 13-36 in Polish).
 
8.
Uliasz -Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2006 - Utilization of carbon dioxide in fly ash and water mixtures. Chemical Engineering Research and Design, 84, issue: A9 Carbon Capture and Storage, s. 843-846.
 
9.
Wagner P., Pokorski J., 2003-In search of gas & oil, http://www.pgi.waw.pl, (accessed May 20, 2006).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top