State of the steam coal international markets
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(2):5–16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coal production plays the fundamental role in economic and social development of many countries. Coal remains also the basic energy carrier. Almost 39% of electricity generation in the world is based on coal. Marketability of coal results in substantial degree from its price in relation to other energy carriers. Recently (for over two years), steam coal prices in international markets have kept a high level. The state of these markets is well illustrated by coal price indices, which are used as benchmark prices for coal delivery contracts. CIF ARA steam coal import prices average now some 50 EUR per ton (i.e. 65-66 USD/mt) - that is the similar level as at the turn of 2000/2001. According to short-term forecasts this level should be kept also in the years 2005-2006.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego
węgiel energetyczny, rynki węgla, ceny węgla
Produkcja węgla odgrywa podstawową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym wielu krajów. Węgiel nadal pozostaje głównym nośnikiem energii. Na węglu opiera się prawie 39% produkcji energii elektrycznej w świecie. Atrakcyjność węgla w dużym stopniu wynika z jego cen w stosunku do innych nośników energii. Ostatnio (od ponad dwóch lat) utrzymuje się wysoki poziom cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Dobrą ilustracją sytuacji na tych rynkach są indeksy cenowe, które są cenami referencyjnymi dla zawieranych kontraktów na dostawy węgla. Ceny węgla energetycznego w imporcie do Europy (CIF ARA) kształtują się obecnie na poziomie około 50 EUR za tonę (65-66 USD/Mg), czyli na poziomie zbliżonym do okresu z przełomu 2000 i 2001 roku. Według prognoz krótkoterminowych taki poziom cen powinien się utrzymać również w latach 2005-2006.
 
REFERENCES (13)
1.
Grudziński Z., 2004—Produkcja i ceny węgla energetycznego w świecie. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 421-433.
 
2.
Lorenz U., Grudziński Z., 2001 — Pozarynkowe czynniki wpływające na ceny surowców energetycznych. XV Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej”. Zakopane, 14-17 października 2001. Sympozja i Konferencje nr 52. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków 2001, s. 171—183.
 
3.
Lorenz U., Grudziński Z. 2004 — Węgiel energetyczny — tendencje cen na międzynarodowych rynkach. Przegląd Górniczy nr 5 (979). Wyd. ZG SITG Katowice 2004, s. 6-9.
 
4.
Coal Information 2004 — IEA Statistics.
 
5.
Coal Facts 2004, 2003 — World Coal Institute.
 
6.
CTI — Coal Trader International (numery z okresu lipiec—październik 2004). Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England.
 
7.
Ecoal 2005, vol. 52, January 2005. Wyd. World Coal Institute.
 
8.
Electricity Information 2004. Wyd. IEA.
 
9.
ICR—International Coal Report. Wyd. Platts—The McGraw Hill Companies, England (numery z okresu styczeń 2004—marzec 2005).
 
10.
ICR Coal Statistics Monthly (marzec 2005). Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England.
 
11.
Key world energy statistics 2004, wyd. IEA.
 
12.
www. wolrldbank.org.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953