Working time balance for the mine continous running organization system
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(2):17-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper an analysis of calculation results of working time balance for the mine continous running organization system is presented (Magda i in. 2005). An application of this system enables increasing the mine production capacity by the way of increasing the number of working days in the year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bilans czasu pracy załogi w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego
górnictwo, organizacja pracy, praca ciągła zakładu górniczego
W artykule przedstawiono bilans czasu pracy załogi wynikający z opracowanych uprzednio (Magda i in. 2005) harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego, zastosowanie których umożliwia zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego poprzez zwiększenie liczby dni z produkcją w skali roku.
 
REFERENCES (4)
1.
Chmiela A., Kozyra J., Przybyła H., 1992 — Organizacja i ekonomika w projektowaniu eksploatacji węgla kamiennego. Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej nr 1546, Gliwice.
 
2.
Kodeks pracy — Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 213 z 15 grudnia 2003 r., poz. 2081).
 
3.
Magda R., Franik T., Woźny T. 2005 — Opracowanie harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego w aspekcie wzrostu wykorzystania jego zdolności produkcyjnej. Wyd. IGSMiE PAN, Gos. Sur. Min., z. 1, s. 43, Kraków.
 
4.
Sęk T., 1988 — Badanie dynamiki procesu technologicznego wydobycia i transportu urobku w kopalni głębinowej przy wykorzystaniu wybranych metod matematycznych. Zeszyty Naukowe AGH, Seria Górnictwo nr 135, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top