Strategy of cooperation between mining companies to improve exports
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):89–92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Marketing strategies of mining companies evaluated on the basis of their competitive strenght on the foreign market include the strategy of cooperation. Mining companies use this strategy especially when the foreign market is attractive for too many of them while the internal strenght of individual companies is inadequate to ensure succes in terms of rapid increase of export volumes. Advantages of this marketing strategy as well as possible dangers which may be the result of increase use are duly considered.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia kooperacji między przedsiębiorstwami przemysłu wydobywczego jako forma rozwoju ich eksportu
Spośród strategii marketingowych przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, ocenianych z punktu widzenia ich stosunków do konkurentów na danym rynku zagranicznym, coraz częściej jest stosowana strategia kooperacji. Prowadzona jest ona przez przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego przede wszystkim wówczas, gdy potencjalny zagraniczny rynek zbytu jest dla nich atrakcyjny, a równocześnie gdy atuty wewnętrzne danego przedsiębiorstwa, traktowanego oddzielnie, nie są wystarczające, aby mogły zapewnić osiągnięcie przez to przedsiębiorstwo sukcesu w postaci szybkiego wzrostu eksportu produkowanych przez niego surowców mineralnych. Zanalizowano zalety i korzyści płynące z prowadzenia tej strategii marketingowej oraz zagrożenia, które mogą powodować nieumiejętne jej stosowanie.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953