The analysis of the definition of the mining company's marketing strategy
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):5-10
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A definition of a mining company's marketing strategy was presented as the choice and definition of business operations in response to the actual conditions on the company's key markets. then the rules stimulating the company's marketing activities are chosen, in depending on the amounts, quality and allocation of available resources in the changing market conditions as well as in the light company's competition. Thus the interpretations of the term "marketing strategy" of a mining company were duly systematised.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza pojęcia strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego
strategia marketingowa, przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego, eksport, surowce mineralne
Zaproponowano określenie pojęcia strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego jako wybór i określenie celów działania wywodzących się z analizy konkretnej sytuacji rynkowej występującej na podstawowych rynkach zbytu wydobywanych przez niego surowców mineralnych, a następnie jako wybór zasad i reguł postępowania, nadających kierunek marketingowym działaniom tego przedsiębiorstwa, biorących pod uwagę możliwe rozmiary, kombinacje i alokacje będących w jego dyspozycji zasobów i środków, i to w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, tj. warunków otoczenia i konkurencji. Na tym tle usystematyzowano i przedyskutowano występujące w literaturze przedmiotu interperetacje pojęcia strategii marketingowej przedsiębiorstwa wydobywającego surowce mineralne.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top