The association between values and performance in a mining corporation. Empirical study and insights for Managing by Values (MBV) model
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Economics, Wroclaw University, Wrocław, Poland
 
2
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław, Poland
 
3
TECHBRAINERS Sp. z o.o., Warszawa
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017;33(2):145-164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents result of an empirical study in which presence of values among workers of two mining squads characterized by different level of work performance has been compared. Values have been measured by two scales: Mining Values Scale (MVS) and Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). The squad with higher performance had significantly higher level of five out of nine values measured by (MVS); while none of the values measured by OCAI have been differentiating the squads with a statistical significance. The results suggest that Managing by Values (MBV) model for a mining corporation should rather be based on values specific for the mining industry rather than general management value set proposed by OCAI. Research results suggest also an association between presence of certain values and work satisfaction among workers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Związek wartości z wydajnością w przedsiębiorstwie górniczym. Badania oddziałów górniczych i przesłanki dla zarządzania przez wartości
zarządzanie przez wartości, przedsiębiorstwo wydobywcze, rozwój firmy, model zarządzania, wydajność pracy
Artykuł przedstawia wyniki badań obecnego poziomu wartości pracy górniczej i występujących w nim różnic dla dwóch oddziałów wydobywczych o podobnej charakterystyce geologicznej, jednak odmiennej efektywności pracy. W tym celu wykorzystano dwa rodzaje wskaźników badania wartości: wartości pracy w zakładzie górniczym oraz badanie klimatu i kultury organizacyjnej. Pięć z dziewięciu analizowanych wartości w istotny sposób różnicuje oddziały i jest wyższa w oddziale o większej wydajności pracy. Pomiędzy oddziałami nie występują natomiast różnice poziomu wartości klasycznie wykorzystywanych w zarządzaniu. Wyniki te sugerują, że funkcjonowanie oddziału wydobywczego może mieć istotny związek z obecnością wartości specyficznych dla górnictwa, które to mogą znacząco wpływać na jakość wykonywanej pracy. Ponadto, obecność wartości na oddziale ma pozytywny związek z zadowoleniem górników z ich własnej pracy i z poczuciem, że współpracownicy sprawnie realizują swoje zadania.
 
REFERENCES (12)
1.
Cameron, K.S. and Quinn, R.E. 2011. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, Jossey-Bass; 3rd edition.
 
2.
Cascio, W.F. 1991. Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations [W:] Kent Series in Human Resource Management, Pws Pub Co; 3rd edition.
 
3.
Dolan, S.L. and Garcia, S. 2001. Managing by values. Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century. Journal of Management Development Vol. 21, No. 2, pp. 101–117.
 
4.
Hartnell et al. 2011 – Hartnell, Ch.A., Yi, Ou A. and Kinicki, A. 2011. Organizational Culture and Organizational Effectiveness: A Meta-Analytic Investigation of the Competing Values Framework’s Theoretical Suppositions. Journal of Applied Psychology Vol. 96, No. 4, pp. 677–694.
 
5.
Hofstede, H. 2010. Cultures and Organizations: Software of the Mind, Third Edition, McGraw-Hill; 3 edition.
 
6.
Kudełko et al. 2011 – Kudełko, J., Juzyk, A. and Zaremba, L. 2011. Wpływ zarządzania przez wartości na efektywność przedsiębiorstwa górniczego, Przegląd Górniczy Vol. 67, No. 10, pp. 16–21 (in Polish).
 
7.
Marocoulides, G.A. and Heck, R.H. 1993. Organizational Culture and Performance: Proposing and Testing a Model. Organization Science Vol. 4, No. 2, pp. 209–225.
 
8.
Sheridan, J.E. 1992. Organizational Culture and Employee Retention. Academy of Management Journal Vol. 35, No. 5, pp. 1036–1056.
 
9.
Stachowicz-Stanusch, A. 2004. Zarządzanie przez wartości. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej (in Polish).
 
10.
Quinn et al. 1983 – Quinn, R.E., Rohrabaugh, J. and Spatial, A. 1983. Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. Management Science Vol. 29, No. 3, pp. 363–377.
 
11.
Zbieg et al. 2015 – Zbieg, A., Kudełko, J., Juzyk, A., Zaremba, L.P., Pałys, M. and Pałys, K. 2015. Identyfikacja wartości przedsiębiorstwa górniczego na potrzeby zarządzania przez wartości. Wiadomości Górnicze No. 10 (in Polish).
 
12.
Zbieg et al. 2016 – Zbieg, A., Kudełko, J., Juzyk, A. and Zaremba, L. 2016. Wartości jako element zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Model i metoda pomiaru. Nauki o Zarządzaniu No. 2/(23), pp. 127–146 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top