The uncertainty of determined property values characterizes a lot of particulate product
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(2):65-76
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niepewność wyników oznaczania właściwości produktu ziarnistego w badaniach wyrywkowych
produkty ziarniste, badania wyrywkowe, estymacja wielowymiarowo-wektorowa, niepewność estymacyjna, model matematyczny
W artykule przedstawiono problem niepewności cechującej wyniki oznaczania parametrów jakościowych produktów ziarnistych, która powstaje w badaniach wyrywkowych. Poruszono zagadnienie zdefiniowania produktu ziarnistego jako populacji generalnej elementów. W nawiązaniu do zasady opisu statystycznego przybliżenia estymatora oznaczanej właściwości produktu, sprecyzowano pojęcie niepewności, która charakteryzuje wyniki oznaczania jego jakości. Podano matematyczną postać prawdopodobieństwa, które wyraża niepewność w estymacji wielowymiarowej oraz w estymacji wektorowej. Zwrócono uwagę na związek istniejący między niepewnością wyników oznaczania jakości produktu ziarnistego a ryzykiem ekonomicznym. Jest to uzasadnienie znaczenia znajomości jej liczbowego określenia.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top