Hard coal and brown coal in Poland's energy policy
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):37-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the role of coal in energy balance of Poland. The difficulties in defining the perspectives of hard and brown industries development lie in the lack of the approved energy policy of the country. Although it difficult to evaluate precisely the level of the future demand for hard and brown coal, it should be stated that those fuels will continue to lead in primary energy carriers balance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel kamienny i brunatny w polityce energetycznej Polski
polityka energetyczna, węgiel kamienny, węgiel brunatny, prognozy zapotrzebowania na węgiel
W artykule rozważa się pozycję węgla w zaspokajaniu potrzeb energetycznych w Polsce. Trudności w określeniu perspektyw rozwoju przemysłów węgla kamiennego i brunatnego wynikają z braku zatwierdzonej polityki energetycznej kraju. Jakkolwiek poziom zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny w przyszłości jest trudny do precyzyjnego określenia, należy uznać, że paliwa te będą w dalszym ciągu miały decydujące znaczenie w bilansie pierwotnych nośników energii.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top