A flotational-chemical method of reducing lead content in copper concentrate
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):67–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of laboratory studies performed on copper concentrate sample containing about 30 percent Cu and about 1.55 percent Pb. The objective of the study was to demonstrate that by combining chemical treatment and flotation one can obtain a concentrate with reduced lead content. As a result of pre-treatment of the sample with a 10% (by weight) ammonium acetate solution and subsequent flotation in the presence of a collector added at a ratio of 10 g/Mg, the material can be separated into two products: - one obtained at a yield of37%, containing about 44% copper and about 0.9% lead - and one containing about 19% Cu and up to 1.6% Pb. Thus obtained products can be directed to different copper-recovery metallurgical processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania nad flotacyjno-chemiczną metodą obniżenia zawartości ołowiu w koncentracie miedziowym
koncentrat miedzi, obróbka chemiczna, flotacja, zawartość ołowiu
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wykonane dla próbki koncentratu miedzi zawierającego około 30% Cu i około 1,55% Pb. Celem badań było wykazanie, że połączone metody obróbki chemicznej i flotacji mogą dać w wyniku produkt o obniżonej zawartości ołowiu w koncentracie. Wstępna obróbka chemiczna badanej próbki za pomocą octanu amonu o stężeniu 10% wag., a następnie flotacja w obecności zbieracza o stężeniu 10 g/Mg pozwala rozdzielić materiał na dwa produkty: - jeden o wychodzie około 37% i zawartości miedzi około 44%, a ołowiu około 0,9%; - drugi zawierający około 19% miedzi i około 1,6% ołowiu. Każdy z tak otrzymanych produktów może być kierowany do otrzymywania miedzi różnymi metodami metalurgicznymi.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953