Development of a mineral deposit as a sustainable economic unit
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):465–470
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Closure of a mine is more certain than starting it. Kamaishi mine of Japan is an example of the development of a mineral deposit as a sustainable economic unit, where revenue earned today is comparable, when the mine was operational. Alternative possible measures to be taken during active mining life have been suggested like Afforestation, Water Harvesting, Tourism etc. to earn the desired revenue during post mining period in the article.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opracowanie złoża mineralnego jako jednostki zrównoważonej ekonomicznie
zamknięcie kopalni, rozwój zrównoważony
Zamknięcie kopalni jest bardziej pewne niż jej uruchomienie. Kopalnia Kamaishi w Japonii jest przykładem opracowania złoża mineralnego jako jednostki zrównoważonej ekonomicznie, gdzie dochody zarabiane obecnie są porównywalne z tymi z czasu, gdy kopalnia pracowała. Zaproponowano alternatywne środki do podjęcia w czasie aktywności kopalni, takie jak zalesianie, hodowle wodne, turystyka, itp., których celem jest wypracowanie żądanych dochodów w okresie po zakończeniu eksploatacji.
 
REFERENCES (3)
1.
Kamaishi Mining Co. Ltd. Handout received during Japan International Coperation Agency program on Sustainable Development in Mining during Sept. 2005.
 
2.
The Hindustan Times, Ranchi. Dtd. March 31, 2008.
 
3.
The Hindustan Times, Ranchi. Dtd. December 24, 2008.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953