Development of schedules for mine continous running organization system in an aspect of increasing its productivity
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(1):43-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper a method of developing the schedules for mine continous running organization system is presented. The method was developed by the way of maximization of making use the potential productivity of the mine by increasing the number of working days in the year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opracowanie harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego w aspekcie wzrostu wykorzystania jego zdolności produkcyjnej
górnictwo, organizacja pracy, praca ciągła
Artykuł przedstawia sposób konstrukcji harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego, opracowanych przy założeniu maksymalizacji stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej poprzez zwiększenie liczby dni z produkcją w skali roku.
 
REFERENCES (8)
1.
Chmiela A., Kozyra J., Przybyła H., 1992 – Organizacja i ekonomika w projektowaniu eksploatacji węgla kamiennego. Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej nr 1546, Gliwice.
 
2.
Jawień M., Magda R., Kowalczyk B., 1980 – Konstrukcja harmonogramów pracy dla różnych odmian organizacji produkcji w kopalniach rud. Czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud „Cuprum”, nr 6.
 
3.
Kodeks pracy – Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 213 z 15 grudnia 2003 r., poz. 2081).
 
4.
Magda R., 1998 – Problemy prywatyzacji kopalń w świetle doświadczeń brytyjskiego górnictwa węglowego. Wiadomości Górnicze nr 1.
 
5.
Sęk T., 1988 – Badanie dynamiki procesu technologicznego wydobycia i transportu urobku w kopalni głębinowej przy wykorzystaniu wybranych metod matematycznych. Zeszyty Naukowe AGH. Seria Górnictwo nr 135, Kraków.
 
6.
 
7.
 
8.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top