System of balancing coal supply for the planning of power sector development
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):29–35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Restructuring of Polish coal mining affects coal consumers, as conditions off supply are changing substantially. The development of power sector depends on coal supplies and costs and these factors should be considered in respective development programs. The data on coal supplies and costs needed to be prepared on the basis of long-term coal mines plans and aggregated to the form required by power sector models. For these purposes the system of balancing coal supplies for power generation development optimisation has been worked out. Two models have been prepared. The first one or coal mining model, simulates functioning of coal mines in a competitive environment, and selects those mines, which should be closed. The model results give possible range of supply, both quantity and quality of coal and respective costs. The second model balances these supplies with power generation coal demands. Each power station demand is considered to be met by supplies of allowed coal grades and simultaneously emissions need to be below limits. These models and power sector development model should work iteratively to secure equilibrium of supply and demand at lowest costs. The models constitute a decision-making tool, which allows evaluating performance of both coal and powering sector for the uncertain conditions of sectors restructuring.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
System bilansowania dostaw węgla kamiennego dla potrzeb programowania rozwoju elektroenergetyki
model komputerowy, bilansowanie podaży i popytu na węgiel, górnictwo, elektroenergetyka
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego stwarza warunki niepewności dla zadań planowania rozwoju sektorów zużywających węgiel. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają narzędzia służące do modelowania i optymalizacji sektorów gospodarczych i współpraca między nimi. W artykule omówiono system modeli bilansowania dostaw węgla kamiennego wykorzystywane do przygotowania danych o podaży węgla. Dane te są wsadem informacyjnym dla modeli optymalizacji rozwoju energetyki. Modele bilansowania składają się z dwu elementów. Pierwszym jest model podaży węgla, który optymalizuje rozwój górnictwa dla określonych warunków gospodarczych. Dobiera on taki zestaw kopalń, który zapewni wymagane dostawy węgla po naj niższym koszcie. Drugim członem jest model bilansowania, którego zadaniem jest dobór dostaw węgla dla konkretnych elektrowni, uwzględniając ich popyt na energię oraz ograniczenia emisji gazów i pyłów. Przygotowane dane o dostawach przekazywane są do modelu optymalizacji rozwoju elektroenergetyki. Wyniki tego modelu to między innymi popyt na węgiel, który może być różny od tego jaki użyto w systemie bilansowania. Dlatego przewiduje się stosowanie procedury iteracyjnej celem ustalenia struktury dostaw zgodnej ze strukturą popytu. Stosowanie modeli komputerowych umożliwia wykonywanie wielowariantowych obliczeń scenariuszowych odzwierciedlających zmieniające się i niepewne warunki funkcjonowania sektorów w czasie ich restrukturyzacji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953