Management of post-industrial sites in Cracow
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences; AGH University of Mining and Metallurgy, Kraków, Poland
2
Cracow Regional Development Agency S.A., Kraków, Poland
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(4):73–80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cracow is a historical, medieval town and former capital of Poland. It has a thousands' year long tradition as a centre of science, culture and art, placed on the UNESCO list in 1978. But Cracow is also ranked as the fourth industrial city in Poland. The historical development of the town is connected, among other things, with medieval mining activities in the area of Cracow (e.g. salt and zinc and lead mining), and development of e.g. copper and an iron ore smelter. In the beginning of the 20th century, industries moved closer to Cracow center, e.g. Liban - Soda Factory Solvay, Liban lime quarry in Krzemionki for Liban cement factory, superphosphate factory in Bonarka, or Lenin Steel Works. In the paper the environmental, social and financial aspects of rehabilitated Solvay soda factory are presented. The physical and financial scope of the decommissioning of Solway was dictated primarily by environmental considerations. This fact was significant in selecting the decommissioning procedure, therefore the primary objective was to eliminate pollution of the area, rehabilitate the land, develop it again in full compliance with environmental protection requirements. The others objectives which were achieved were restoration of the former level of employment, and the preservation of historical buildings.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie obszarami przemysłowymi na terenie Krakowa
surowce przemysłowe, obszary poprzemysłowe, zrównoważony rozwój
Dynamiczny rozwój miasta Krakowa w XV-XVII wieku był związany m.in. z działalnością górniczą prowadzoną w okolicach miasta, tj. górnictwem soli oraz cynku i ołowiu. Na początku XX wieku działalność przemysłowa i górnicza przeniosła się bliżej centrum miasta. 1 czerwca 1906 roku rozpoczęto bowiem produkcję sody w fabryce o nazwie B&W Liban - Fabryka Produktów Chemicznych w Podgórzu, a wydobycie potrzebnych surowców mineralnych prowadzono w kopalni odkrywkowej kamienia wapiennego "Zakrzówek". Długoletnia działalność zakładów - oprócz korzyści ekonomicznych - wywarła znaczący negatywny wpływ na środowisko. Sposoby likwidacji, rekultywacji i rewitalizacji z uwzględnieniem aspektów społecznych, finansowych i środowiskowych tych terenów zostały przedstawione w niniejszym artykule.
 
REFERENCES (5)
2.
Jeżewski J., 1971 — Rozwój miasta w Polsce Ludowej (The development of town in Poland). PWN, Warsaw.
 
3.
Gaweł T., Zinkow J., 1986 — Kraków i okolice (Cracow and surroundings). PWN, Warsaw.
 
4.
Poda R., 1999 — Solvay Yesterday and Today. MARR S.A., Cracow.
 
5.
Województwo małopolskie (Małopolska Voivodeship) 2002. UM, Cracow 2003.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953