Market gap and imitation strategies as elements developing export to foreign markets by extractive industry enterprises
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(3):137–144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Taking into consideration rivals present at a certain foreign market, extractive industry enterprises may apply both market gap and imitation strategies to develop export of the produced minerals. The most frequently used forms and conditions for effective application of these strategies, as well as benefits resulted from these marketing strategies were analysed. Hazards connected with application of these strategies were also considered.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia luk rynkowych i imitacji jako czynnik rozwoju eksportu przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego
luka rynkowa, imitacja, eksport, strategia marketingowa, działalność promocyjna
Z punktu widzenia stosunku do konkurentów na danym rynku zagranicznym przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego może stosować zarówno strategię luk rynkowych, jak i strategię imitacji, jako czynniki rozwoju eksportu wytwarzanych surowców mineralnych. Zanalizowano najczęściej stosowane formy tych strategii oraz warunki skutecznego stosowania, a także korzyści płynące z prowadzenia tych strategii marketingowych. Zwrócono również uwagę na zagrożenia, jakie powoduje ich stosowanie.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953