Market position of a mining company as a factor determining the choice of the marketing strategy
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):97–106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In order to choose the marketing strategy to be applied on the given foreign market, a mining company has to first determine its market position there. That is often the starting point in the strategy selection. The basis techniques to determine the market position of mining companies on the foreign markets are presented: the rates of absolute and relative market share, portfolio analysis and SWOT analysis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pozycja przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na rynku zagranicznym jako element wyboru jego strategii marketingowej
przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego, strategia marketingowa, eksport, surowce mineralne
Określenie pozycji przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na interesującym go rynku zagranicznym jest ważnym elementem wyboru jego strategii marketingowej. Pozycja ta jest niejednokrotnie punktem wyjścia przy wyborze tej strategii. Scharakteryzowano podstawowe sposoby określania pozycji przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego na danym rynku zagranicznym: obliczanie wskaźników bezwzględnego i względnego udziału przedsiębiorstwa w zaopatrzeniu tego rynku, stosowanie metody Portfolio i analizy SWOT.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953