World hard coal market
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):21–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The production of hard coal in the world in 2000 amounted to 3638.7 million tons, 27 million tons or 0.7% less than in the preceding year. The two prime main coal markets are the Asia-Pacific region and Europe. The imports of coal by the Asia-Pacific markets grew in 2000 by 10.5%, amounting to as much as 300 million tons. Beginning from 1980, the sea trade of the hard coal increased at the pace of some 8% annually, while the trade of the coking coal increased by 2.2%. The coal continues to occupy the top of the list of fuels for electrical energy generation. The power plants of the EU countries imported over 104 million tons in 2000. Also the growth of imports was reported by 39% as compared with 1996 and by 45% in relation to 1991 data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel kamienny na rynku światowym
węgiel kamienny, węgiel energetyczny, węgiel koksowy, wskaźniki cen, dostawy węgla
Produkcja węgla kamiennego w świecie w 2000 roku wyniosła 3638,7 mln ton i była niższa niż w roku poprzednim o około 27 mln ton (0,7%). Dwa podstawowe rynki węgla kamiennego to region Azji i Pacyfiku oraz Europa. Import węgla na rynki Azji i Pacyfiku wzrósł w 2000 roku o 10,5% i osiągnął poziom 300 mln ton. Począwszy od roku 1980 morski handel węglem energetycznym wzrastał w tempie około 8% rocznie, a węglem koksowym - 2,2%. Węgiel w dalszym ciągu zajmuje czołowe miejsce wśród surowców do wytwarzania energii elektrycznej. Chociaż udział węgla w strukturze zużycia energii pierwotnej zmniejszył się nieco, to wzrosło jego znaczenie jako surowca do produkcji energii elektrycznej (38,1% w roku 1999 w stosunku do 36% w roku 1997). Elektrownie krajów Unii Europejskiej zaimportowały w 2000 roku ponad 104 mln ton węgla. Zanotowano wzrost importu o około 39% w stosunku do 1996 r. i około 45% w stosunku do roku 1991.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953