Factors determining the world price of raw minerals
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):49–66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There are several types of prices for mineral raw materials on the international market: - commodity exchange quotations, e.g. aluminium, copper, nickel, lead, tin, zinc, silver, gold, platinum, palladium, - producer prices, e.g. lithium, - contract prices, e.g. bauxite, iron ore, - prices of international traders and producers association, e.g. diamond, uranium. Based on the analysis of the above type of prices the author proved that the worId prices of a particular mineral commodity is the price established on an international trading exchange appIicable to both future and option transaction. AlI other prices in international trading can be regarded as international prices. As the world price has the characteristic feature, the factors determining the worId price are particular. On the basis of the chan ges that have taken place in the copper prices, the following cIassification of factors has been proposed, taking into account their effect on the level, of the worId price: - structural factors, - technological and marketing factors, - business climate factors, - substitution factors, - speculative factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki kształtujące światowe ceny surowców mineralnych
ceny, surowce mineralne
W międzynarodowym obrocie surowcami mineralnymi, ze względu na miejsce i rodzaj zawartej transakcji, można wyszczególnić następujące rodzaje cen: - giełdowe (kursowe), np. ceny aluminium, miedzi, złota, niklu, ołowiu, cynku, srebra, cyny, platyny, - producentów, np. ceny litu, - kontraktowe, np. ceny boksytów, rud żelaza, - zorganizowanych grup sprzedawców lub odbiorców, np. ceny diamentów, uranu. W każdej wyżej wymienionej grupie można wyróżnić charakterystyczne cechy cen, mechanizm ich kształtowania się oraz czynniki oddziałujące na ich poziom. Celem niniejszej publikacji jest wykazanie, iż jedynie ceny giełdowe (i to nie wszystkie) można uznawać za ceny o zasięgu światowym. Przyjmując i dowodząc powyższe założenie wyszczególniono charakterystyczne cechy i przeanalizowano czynniki określające ceny światowe (na przykładzie cen miedzi elektrolitycznej) oraz sklasyfikowano je pod względem siły oddziaływania na ich poziom.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953