The computer system for computer-aided planning of production in the open mines of limestone raw materials
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):67–100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The computer programs worked out to optimize the raw materials management are of particular importance in many branches of production. It relates also to the limestone utilization in cement and lime industry. The author's computer system, aimed to optimize the management of limestone resources by the computer-aided planning of production has been thus presented. In this system the bases of geological, mining and raw material data put in motion the simulation program giving the evaluation of useful minerals content, their composition and quality in any sections of deposit. The possibility to plan the exploition in a multivariant way and to select the optimum solution at particular conditions is thus produced.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Komputerowy system wspomagający planowanie wydobycia w odkrywkowych kopalniach surowców wapiennych
system komputerowy, planowanie, surowce wapienne
Przy prowadzeniu gospodarki surowcowej coraz większego znaczenia nabierają przygotowywane dla jej potrzeb programy komputerowe. Dotyczy to również gospodarki surowcami wapiennymi w przemysłach cementowym i wapienniczym. Przedstawiono autorski system komputerowy, mający na celu optymalizację gospodarki surowcami wapiennymi przez wspomaganie planowania ich wydobycia. W prezentowanym systemie bazy danych geologicznych, górniczych i surowcowych służą do uruchamiania komputerowych programów symulacyjnych, pozwalających na ocenę ilości kopaliny, a także jej składu i wartości surowcowej w dowolnych fragmentach złoża. Stwarza to możliwość planowania eksploatacji w sposób wielowariantowy i wyboru optymalnego w danych warunkach rozwiązania.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953