Archive
2/1998 vol. 14
 
 

The role of preliminary feasibility studies in mineral project evaluation

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):5–11
 

Dekompozycja lokalnej zmienności zawartości metali w górnośląskich złożach Zn-Pb

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):29–40
 

Transformation of Polish in the inflation conditions (on the example of mineral resources industry)

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):41–47
 

Factors determining the world price of raw minerals

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):49–66
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953