Strategy of struggle as an offensive form of marketing strategy
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):107–112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study is focused on the strategy of struggle employed by a mining company. The fundamental conditions for effective application of this strategy are analysed and its advantages and possible threats are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia walki jako ofensywna forma strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na rynku zagranicznym
strategia marketingowa, strategia walki, eksport, przemysł wydobywczy, surowce mineralne
Przeprowadzono analizę istoty strategii walki prowadzonej przez przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego. Zanalizowano podstawowe warunki skutecznego stosowania marketingowej strategii walki tego przedsiębiorstwa oraz korzyści płynące z jej przemyślanego prowadzenia. Przedstawiono również zagrożenia, jakie stwarza jej stosowanie dla przedsiębiorstwa.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953