Thermal waters of Suez Bay (Egypt) and the possibility of their practical use
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(2):89–97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations of thermal waters at the region of Suez Bay are the realization of scientific collaboration between Institute of Raw Materials and Energy (Polish Academy of Science) and Academy of Scientific Investigations and Technolog of Arab Republic of Egypt. This collaboration concerns realization of programme: Geochemical and mineralogical investigation of water aspacially of geothermal waters, rocks of the basins of these waters as well as rocks collecting oil and gases. Activity to thermal waters is the effect of the presence of systems of faults cutting both banks of the bay as well as the bonom of the basin (Fig. 1, 2, 3). Temperatures of these waters ranging between 30 and 70°C. Chemically waters are strongly mineralized (see Tab. 1, 2). Conducted investigation of chemistry and hydrological conditions of hot waters is the brie for future works concerning their practical use for destillation of sea waters and production of fresk water for consumption.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wody geotermalne Zatoki Suezkiej (Egipt) i możliwości ich praktycznego wykorzystania
Egipt, wody geotermalne, utylizacja
Badania wód geotermalnych występujących w rejonie Zatoki Suezkiej stanowią realizację współpracy pomiędzy Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Akademią Badań Naukowych i Technologii Arabskiej Republiki Egiptu w ramach tematu: "Badania geochemiczne i mineralogiczne wód głębinowych ze szczególnym uwzględnieniem wód geotermalnych oraz skał zbiornikowych tych wód i skał zbiornikowych ropy i gazu". Aktywność wód geotermalnych w tym rejonie związana jest z systemami uskoków, które przecinają zarówno skały obu wybrzeży zatoki, jak i sam zbiornik. Wody te nie spełniają warunków stawianych wodom pitnym. Są w różnym stopniu zmineralizowane, również temperatury tych wód są zróżnicowane od 30 do około 70°C. Rozpoznanie parametrów chemicznych tych wód i wydajności źródeł stanowi podstawę zrozumienia warunków hydrologicznych i hydrochemicznych tego rejonu. Stanowić ono będzie podstawę dalszych prac dotyczących wykorzystania tych wód.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953