Author J. Mucha

 

Geostatistical support for categorization of metal ore resources in Poland

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(4):21-33
 

Dekompozycja lokalnej zmienności zawartości metali w górnośląskich złożach Zn-Pb

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):29-40
 

The variability structure and estimation accuracy of Pb and Zn contents in the Cu-Ag deposit Lubin

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):29-51
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top